Спишіть речення,розтавляючи пропущені розділові знаки.підкресліть багатозначні слова і поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення мають ці слова? 1. Місяць на небі зіроньки сяють. 2. До дброї криниці стежку протоптали. 3. Іди, іди дощику зварю тобі борщику у новому горщику. 4. Гонор голову ломить а холод душу. 5. Ой у полі озеречко там плавало віеречко там озаки молодії кониченьки напували.

1.Місяць на небі,зіроньки сяють.
2.Іди, іди дощику,зварю тобі борщику у новому горщику.
3.Гонор голову ломить,а холод- душу.
4.Ой у полі озеречко,там плавало відеречко,там козаки молодії,кониченьки напували.

Оцени ответ
Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Українська мова.

Найти другие ответы

Загрузить картинку
Гадать еще раз