1. Ознайомтесь з текстами анотацій. Схарактеризуйте анотації за ознаками, видом, структурою та визначте типові лексико-граматичні конструкції
а) Підготовка й оформлення курсових, дипломних і дисертаційних робіт: Методичний посібник / Уклад. І.Н. Кузнєцов. – Мн.: Харвест, 1999. – 176 с.
Посібник містить рекомендації з підготовки, написання й редагування курсових, дипломних і дисертаційних робіт. Подані нормативні документи, що визначають правила оформлення й підготовки рукописів до видання.
Адресовано викладачам та студентам ВНЗ, коледжів, технікумів, а також аспірантам, науковим і бібліотечним працівникам.
б) Іванов В.М. Гроші та кредит: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 230 с.
Курс лекцій, що охоплює 25 тем, призначений для вивчення походження, ролі й функцій категорій „гроші” та „кредит”. не претендуючи на остаточне розв’язання дискусійних питань в теорії, автор прагнув поєднати досягнення західної економічної думки з вітчизняною.
Для студентів МАУП та всіх, хто цікавиться сутністю грошей, кредиту, банків, сегментів фінансового ринку як сукупності економічних відносин, що мають прямий та зворотній зв’язок із процесом суспільного виробництва.
в) Шегда А.В. Менеджмент: Навч. посібник. – К.: „Знання”, КОО, 2002. – 583 с.
Пропонована книга – перероблений і доповнений варіант навчального посібника „Основи менеджменту”, який уперше вийшов друком 1998р. і отримав високу оцінку фахівців. Головна увага у посібнику приділяється економічній природі, сутності, функціям, функціям, принципам і методам здійснення ефективного менеджменту організацій. Розкриваються системи мотивацій, економічний та організаційний механізми управління сучасними підприємницькими структурами.

Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Українська мова.

Найти другие ответы

Загрузить картинку