Випишіть із тексту, поданого в завданні № 1, терміни зі сфери економіки. Подайте їх російські відповідники. Визначте, які з термінів є власне українськими, а які запозиченими.
Вексельна форма розрахунків
Вексель – цінний папір (платіжний документ), що засвідчує безумовне грошове зобов'язання по строку щодо певної суми грошей власникові векселя.
Існують наступні типи векселів: простий вексель – містить просте, нічим не підтверджене зобов'язання векселедавця сплатити власникові векселя після зазначеного строку певну суму; переказний вексель – містить письмовий наказ векселеотримувача, адресований платникові, сплатити третій особі певну суму грошей у певний строк.
Крім того, виділяють чотири види векселів: комерційні – векселі, засновані на реальному товарному покритті; державні – векселі векселеотримувачем яких є держава; банківські, податкові.
Облік і купівля векселів банком – це фінансова операція короткострокового характеру з використанням дисконтної ставки.
Схема купівлі векселів така: власник векселя на певну суму пред'являє вексель банку, що погоджується його врахувати, утримуючи частину вексельної суми – дисконт. У цьому випадку банк пропонує власникові векселя суму, обчислювану, виходячи з оголошеної банком ставки дисконтування. Різниця між дійсною й майбутньою вартостями векселя – це комісійні банку.

Не нашёл ответ?

Если тебя не устраивает ответ или его нет, то попробуй воспользоваться поиском на сайте и найти похожие ответы по предмету Українська мова.

Найти другие ответы

Загрузить картинку